Jaarlijkse vakantie
Wij zijn gesloten van 14 tot 29 juli. Geniet van de zomer !

Vergeet uw spaarboekje. Een condensatieketel brengt u veel meer op!

Kijk eens naar de rente op uw spaarboekje. Die ligt op een teleurstellende 1%. Een investering in een condensatieketel brengt u echter makkelijk 8% of meer op!

Dat is dus een veelvoud van wat uw bank u op uw spaarrekening aanbiedt.

Uw voordeel in cijfers


Kan bovenstaande tabel u overtuigen? De rode lijn geeft aan wat 5.990 euro op een spaarboekje met een rentevoet van 1% u na vijf jaar opbrengt : 306 euro.
De groene lijn geeft het rendement (8% per jaar, gecumuleerd) weer van uw investering in een condensatieketel : 2.811 euro. Of een meeropbrengst van 2.505 euro op vijf jaar. En dan is uw condensatieketel nog lang niet versleten...

Hoe werkt het?
We leggen u graag in detail uit hoe een condensatieketel werkt.
Laten we ons hier beperken tot het feit dat bij een klassieke ketel een pak warmte via de schoorsteen verdwijnt. Een condensatieketel recupereert een groot deel van die restwarmte, en levert daardoor een hoger rendement op.

Onderhoudspakket?

Relax, een heel jaar lang door een onderhoudscontract af te sluiten bij Heating Center. Dankzij preventief onderhoud houden we uw installatie te allen tijde aan de praat. Zo blijft u verwarmingsproblemen een stap voor en staat u nooit voor verrassingen.

Meer info